[فعل]

anbeten

فعل گذرا و ناگذر

1 پرستیدن ستایش کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان