[اسم]

der Anbetracht

قابل شمارش مذکر

1 با توجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان