[اسم]

der Anbieter

/ˈanˌbiːtɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anbieter] [ملکی: Anbieters]

1 تامین‌کننده ارائه‌دهنده، فروشنده

  • 1.Ist das ein privater Telefonanbieter?
    1. آیا این یک تامین‌کننده خصوصی تلفن است؟
  • 2.Meine Telefonrechnung war zu hoch, also habe ich den Anbieter gewechselt.
    2. قبض تلفن من بسیار بالا بود و بنابراین من فروشنده را تغییر دادم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان