[اسم]

die Ankunft

/ˈankʊnft/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ankünfte] [ملکی: Ankunft]

1 ورود رسیدن

مترادف و متضاد Anfahrt Anreise Eintritt Abfahrt Abreise
  • 1. Auf diesem Plan steht nur die Ankunft der Züge.
    1 . روی این برنامه فقط زمان ورود قطارها نوشته شده‌است.
  • 2. Die genaue Ankunftszeit des Zuges kenne ich nicht.
    2 . زمان دقیق رسیدن قطار را من نمی‌دانم.
  • 3. Gleich nach der Ankunft habe ich meine Eltern angerufen.
    3 . دقیقا بعد از رسیدن من با والدینم تماس گرفتم.
کاربرد واژه Ankunft به معنای ورود
Ankunft در این کاربرد به معنای رسیدن به مقصد یا ورود به نطقه ای خاص است، مثلا "der Ankunft am Flughafen" (ورود به فرودگاه/رسیدن به فرودگاه) یا "Ankunft in Frankreich" (رسیدن به فرانکفورت/ورود به فرانکفورت)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان