[فعل]

anlachen

فعل گذرا و ناگذر

1 لبخند زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان