[اسم]

der Anlauf

قابل شمارش مذکر

1 دورخیز (ورزش)

2 سعی تلاش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان