[اسم]

der Anleger

/ˈanˌleːɡɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anleger] [ملکی: Anlegers] [مونث: anlegerin]

1 سرمایه گذار

  • 1. Anleger tragen das gesamte Risiko alleine.
    1 . سرمایه گذار، همه خطر را به تنهایی حمل می‌کند. [بر عهده می‌گیرد.]
  • 2. Unser Unternehmen fördert die finanzielle Bildung unserer Anleger.
    2 . شرکت ما از سرمایه گذاران ما حمایت مالی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان