[اسم]

der Anlass

/ˈanˌlas/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anlässe] [ملکی: Anlasses]

1 دلیل علت

مترادف و متضاد Anstoß Grund Ursache
  • 1. Alles ist gut, es besteht kein Anlass zur Sorge.
    1 . همه چیز خوب است، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
  • 2. Was war der Anlass eures Streits?
    2 . دلیل دعوای شما چه بود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان