[اسم]

die Anlage

/ˈanlaːɡə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Anlagen] [ملکی: Anlage]

1 سازه بنا، ساختمان

مترادف و متضاد Bau Bauwerk
 • 1. Aufgrund archäologischer Funde ist Anlagen wie Fürstensitze bekannt.
  1 . بخاطر کشفیات باستان‌شناسی سازه‌هایی مانند امیرنشین‌ها مشهور است.
 • 2. städtische Anlagen
  2 . بناهای شهری

2 پیوست ضمیمه

مترادف و متضاد Anhang Nachtrag
 • 1. In der Anlage der E-Mail finden Sie meinen Lebenslauf.
  1 . در پیوست ایمیل من می توانید رزومه من را پیدا کنید.

3 دستگاه وسیله، سیستم

مترادف و متضاد Apparatur System
 • 1. Meine Musikanlage ist kaputt.
  1 . دستگاه موسیقی [سیستم صوتی] من خراب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان