[اسم]

das Au-pair

/oˈpɛːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Au-pairs] [ملکی: Au-pairs]

1 فرهنگ‌آموز اوپر

  • 1.Ein Au-pair kümmert sich um Kinder.
    1. یک فرهنگ‌آموز از کودکان مراقبت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان