[اسم]

die Audi

/ˈaʊdiː/
قابل شمارش مونث

1 آودی (کمپانی خودروسازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان