[اسم]

die Aubergine

قابل شمارش مونث

1 بادنجان بادمجان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان