[صفت]

auditiv

/aʊ̯diˈtiːf/
غیرقابل مقایسه

1 شنیداری شنوایی

  • 1.auditives Lernen
    1. آموزش شنیداری [یادگیری به وسیله شنیدن]
  • 2.Seine auditiven Fähigkeiten haben stark nachgelassen.
    2. توانایی‌های شنیداری او به شدت ضعیف شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان