[عبارت]

auf den Ohren sitzen

/aʊf deːn oːʁən zɪtsən/

1 نشنیدن

  • 1.Hey, ich rede mit Dir! Sitzt du auf Deinen Ohren, oder was?
    1. هی! من با تو حرف می‌زنم. نمی‌شنوی یا چی ؟
  • 2.Oft sitzt du auf den Ohren, wenn ich dir etwas erzähle.
    2. تو معمولا نمی‌شنوی وقتی که من چیزی را تعریف می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان