[عبارت]

auf dem Teppich bleiben

/aʊ̯f deːm ˈtɛpɪç ˈblaɪ̯bn̩/

1 واقع‌بین بودن

  • 1.Euer Vorschlag klingt zwar sehr gut, aber wir sollten auf dem Teppich bleiben.
    1. پیشنهاد شما خوب به نظر می‌آید اما ما بهتر است که واقع‌بین باشیم.
  • 2.Trotz der guten Umfragewerte müssen wir auf dem Teppich bleiben.
    2. با وجود میزان بالای نظرسنجی، ما باید واقع‌بین باشیم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی فرش ماندن" است و کنایه از بر روی زمین ماندن و تخیلی فکر نکردن دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان