[عبارت]

auf dem letzten Loch pfeifen

/aʊ̯f deːm ˈlɛʦtn̩ ˈlɔχ ˈpfaɪ̯fn̩/

1 در انتها بودن بی پول بودن، نفس‌های آخر را کشیدن

  • 1.Nachdem der Sponsor ausgefallen ist, pfeift der Sportverein nun auf dem letzten Loch.
    1. بعد از آنکه اسپانسر منتفی شد، باشگاه ورزشی اکنون در انتهای کار خود است. [نفسهای آخر خود را می‌کشد.]
  • 2.Wenn Raucher schon auf dem letzten Loch pfeifen, sehen sie dabei oft keine Verbindung zu ihrer Nikotinsucht.
    2. وقتی که افراد سیگاری نفسهای آخر خود را می‌کشند هم معمولا در این باره ارتباطی بین اعتیاد به نیکوتین خود نمی‌بینند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی سوراخ آخر دمیدن" است و به طور قطع به سازهای بادی اشاره و کنایه از "در انتها بودن" دارد و می‌توان آن را با عبارت فارسی "نفس‌های آخر را کشیدن" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان