[عبارت]

auf den Hund kommen

/aʊ̯f deːn ˈhʊnt ˈkɔmən/

1 بیچاره شدن به خاک سیاه نشستن

  • 1.Jonas und seine Familie sind auf den Hund gekommen.
    1. "یوناس" و خانواده‌اش بیچاره شدند. [به خاک سیاه نشستند.]
  • 2.Sind wir jetzt auf den Hund gekommen?
    2. آیا ما الان بیچاره شدیم؟
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "به سگ رسیدن" است. برای این عبارت خاستگاه‌های مختلفی ذکر شده است؛ برای مثال در گذشته کارگران معدن، زغال سنگ را توسط کالسکه‌هایی که سگ آنها را حمل میکرد، جابجا می‌کردند. فردی که از لحاظ فیزیکی ضعیف‌تر می‌شد این وظیفه را به عهده می‌گرفت و طبیعتا حقوق کمتری را دریافت می‌کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان