[عبارت]

auf den letzten Drücker

/aʊf deːn lɛtstən dʁʏkɐ/

1 در لحظه آخر

  • 1.Die Parteien beschlossen vor der Sommerpause auf den letzten Drücker ein neues Gesetz.
    1. احزاب قبل از تعطیلات تابستانی در لحظه آخر، یک قانون جدید را تصویب کردند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی کلید [دکمه] آخر" است و احتمال دارد که به کلید در قطار اشاره کند که در لحظه آخر توسط مسافر فشار داده می‌شود تا سوار قطار بشود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان