[صفت]

autistisch

/aʊ̯ˈtɪstɪʃ/
غیرقابل مقایسه

1 اوتیستیک درخودمانده

  • 1.Das autistische Kind spielt alleine.
    1. کودک اوتیستیک تنها بازی می‌کند.
  • 2.Sein Verhalten trägt autistische Züge.
    2. رفتارش ویژگی‌های اوتیستیک را شامل می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان