[اسم]

die Autobahn

/ˈaʊ̯toˌbaːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Autobahnen] [ملکی: Autobahn]

1 بزرگراه اتوبان، آزادراه

  • 1.Das Dorf liegt direkt an der Autobahn.
    1. روستا دقیقاً کنار بزرگراه است.
  • 2.Nach Bremen fährst du am besten über die Autobahn.
    2. بهترین مسیر به مقصد "برمن" بزرگراه است.
  • 3.Wo geht‘s hier bitte zur Autobahn?
    3. از این‌جا چطور می‌شود به اتوبان رفت؟
کاربرد واژه Autobahn به‌معنای بزرگراه
واژه "Autobahn" به‌معنای (بزرگراه) مسیری ماشین‌رو است که جهت‌های دو طرف آن به‌وسیله مانع از هم جداشده و در هر جهت حداقل دو مسیر (لاین) برای عبور خودروها دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان