[اسم]

die Autobahn-raststätte(pl)

/ˈaʊtoːbˌɑːnrˈastʃtɛtə/
قابل شمارش جمع

1 رستوران‌های جاده‌ای اتوبان استراحتگاه‌های بین راهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان