[اسم]

der Baumeister

قابل شمارش مذکر

1 معمار استاد بنا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان