[اسم]

das Baujahr

/ˈbaʊ̯ˌjaːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Baujahre] [ملکی: Baujahr(e)s]

1 سال ساخت مدل

  • 1.Das Auto ist Baujahr 1989.
    1 . ماشین سال ساخت 1989 است. [مدل 1989 است.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان