[اسم]

das Baugewerbe

/bˈaʊɡeːvɜbə/
قابل شمارش خنثی

1 حرفه ساخت‌وساز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان