[اسم]

der Buchhalter

/bˈʊxhaltɜ/
قابل شمارش مذکر

1 حسابدار دفتردار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان