[اسم]

der Dank

/daŋk/
قابل شمارش مذکر
[ملکی: Dank(e)s]

1 تشکر ممنون

 • 1. Gott sei Dank hat es nicht geregnet.
  1 . خدا را شکر [تشکر از خدا] که باران نیامد.
 • 2. Hier ist Ihr Kaffee. – Vielen Dank!
  2 . این هم قهوه شما. - خیلی ممنون!
 • 3. Vielen Dank für lhren Brief.
  3 . تشکر فراوان بابت نامه شما!
 • 4. Vielen Dank!
  4 . خیلی ممنون!
کاربرد واژه Dank به معنای تشکر
واژه Dank در معنای عمومی به معنای "تشکر" یا "سپاسگذاری" است. اما در آلمانی معمولا از Dank به نحوی در عبارت استفاده می شود که ممکن است در معادل فارسی معنای تشکر ندهد. مثلا:
"Vielen Dank" (خیلی ممنون!)
"Gott sei Dank" (خدا را شکر!)
[حرف اضافه]

dank

/daŋk/
[همراه: genetive]

2 به‌خاطر به‌یمن، در نتیجه

مترادف و متضاد infolge wegen
 • 1. Dank ihrer Hilfe haben wir es geschafft.
  1 . به‌یمن کمکش ما آن را انجام دادیم.
 • 2. Sie konnte das Problem dank ihrer Erfahrung lösen.
  2 . او توانست مشکل را به‌خاطر تجربه‌اش حل کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان