[حرف ندا]

danke

/ˈdaŋkə/

1 ممنونم از شما ممنونم

مترادف و متضاد danke schön/sehr danke vielmals ich bedanke mich ich danke Ihnen vielen Dank
  • 1. Guten Appetit! – Danke gleichfalls.
    1 . نوش جان! - ممنون، به شما هم.
  • 2. Soll ich Ihnen helfen? – Nein, danke!
    2 . می‌توانم به شما کمک کنم؟ – نه ممنونم!
کاربرد واژه danke به معنای ممنونم
واژه danke در این کاربرد یک حرف ندا است که معنایی مشابه "ممنونم" یا "از شما ممنونم" در فارسی دارد. البته ممکن است از danke به صورت بخشی از جمله هم در همین کاربرد استفاده شود، مثلا:
"!Danke für die Hilfe" (بابت کمک ممنون!)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان