[اسم]

der Dativ

/ˈdaːtiːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: dative] [ملکی: dativs]

1 داتیو [حالت مفعولی با واسطه]

  • 1.die Verwendung des Dativ-e jedoch meist vom Sprachgefühl des Sprechers abhängig.
    1 . استفاده از حالت مفعولی با واسطه به حس مکالمه گوینده بستگی دارد.
  • 2.Einige Präpositionen erzwingen den Gebrauch des Dativs.
    2 . برخی از حروف اضافه، استفاده از داتیو را اجبار می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان