[اسم]

das Dativobjekt

قابل شمارش خنثی

1 مفعول غیرمستقیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان