[اسم]

der Dauerauftrag

/ˈdaʊ̯ɐˌʔaʊ̯ftʀaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Daueraufträge] [ملکی: Dauerauftrag(e)s]

1 دستور پرداخت مستمر

  • 1. einen Dauerauftrag kündigen
    1 . یک دستور پرداخت مستمر را فسخ کردن
  • 2. Ich zahle meine Miete per Dauerauftrag.
    2 . من اجاره‌ام را با دستور پرداخت مستمر پرداخت می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان