[اسم]

die Daune

قابل شمارش مونث

1 پر غاز پر بوقلمون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان