[قید]

davorne

/dɑːfˈoːɾnˌeː/
قابل مقایسه

1 آن‌جلو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان