[اسم]

der Daunenmantel

/ˈdaʊ̯nənˈmantl̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: daunenmäntel] [ملکی: daunenmantels]

1 پالتوی پر

  • 1. Es ist ein Daunenmantel mit Pelz.
    1 . این یک پالتوی پر به همراه خز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان