[قید]

dazu

/daˈtsuː/
غیرقابل مقایسه

1 در این باره برای این

مترادف و متضاد dafür für diesen Zweck zu diesem Ziel
  • 1.dazu schmeckt am besten Salat.
    1 . برای این، سالاد بهترین مزه را می‌دهد.

2 علاوه بر آن

مترادف و متضاد außerdem darüber hinaus im Übrigen überdies
  • 1.sie ist klug und dazu reich.
    1 . او باهوش و علاوه بر آن پولدار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان