[اسم]

der Daumen

/ˈdaʊ̯mən/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Daumen] [ملکی: Daumens]

1 شست

  • 1.Klaus lutscht immer noch am Daumen.
    1. "کلاوس" هنوز شستش را می‌مکد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان