[اسم]

die Dattelpalme

قابل شمارش مونث

1 نخل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان