[قید]

derzeit

/ˈdeːɐ̯t͡saɪ̯t/
غیرقابل مقایسه

1 در حال حاضر اکنون

مترادف و متضاد zurzeit
  • 1.Derzeit arbeitet er für eine große Kanzlei.
    1. در حال حاضر او برای یک دفتر حقوقی بزرگ کار می‌کند.
  • 2.Sie sind derzeit damit beschäftigt, die Präsentation für morgen vorzubereiten.
    2. آن‌ها در حال حاضر مشغول آماده‌کردن ارائه فردا هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان