[ضمیر]

derjenige

1 آن‌که کسی‌که

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان