[ضمیر]

deren

/deːʁən/

1 [ضمیر موصولی] که ... (آن)

  • 1.Sie ist eine Künstlerin, deren Arbeit ich bewundere.
    1. این یک هنرمند است که من کارش را تحسین می‌کنم.
توضیحاتی در رابطه با deren
از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آنها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می دهد. این واژه ضمیر موصولی اسامی مونث و جمع در حالت "Genetiv" [ملکی] می‌باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان