[عبارت]

der tote Punkt

/deːɐ toːtə pʊŋkt/

1 مهره سوخته بدون پیشرفت (بودن)

  • 1.Seit Monaten gibt es nun schon keine Erfolge mehr. Die Forschungen sind an einem toten Punkt angelangt.
    1. چندین ماه است که دیگر پیشرفتی در کار نیست. [وجود ندارد.] پژوهش‌ها یک مهره سوخته هستند. [پژوهش‌ها بدون پیشرفت باقی مانده‌اند.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان