[عبارت]

der letzte Schrei

/deːɐ lɛtstə ʃʁaɪ/

1 جدیدترین به‌روزترین، تازه ترین

  • 1.Das Barbie-Haus ist der letzte Schrei in der Spielzeug-Architektur.
    1. خانه (عروسک) "باربی" تازه ترین در زمینه معماری اسباب بازی است.
  • 2.Das ist jetzt modern, das ist der letzte Schrei!
    2. این الان مدرن است، این جدیدترین (از نوع خود) است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "فریاد آخر" است و احتمالا به دوران قبل از روزنامه و در زمانه‌ای که جدیدترین اخبار به وسیله فردی در شهر فریاد زده می‌شده است برمی‌گردد و کنایه از "جدیدترین" یا "به‌روزترین" دارد؛ از آن جهت که آخرین فریاد به طور معمول جدیدترین آن بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان