[جمله]

Der Absatz ist zu niedrig.

/deːɐ apzats ɪst tsuː niːdʁɪç/

1 پاشنه (کفش) بسیار کوتاه است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان