[فعل]

deprimieren

فعل گذرا و ناگذر

1 مایوس کردن غمناک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان