[اسم]

der Depp

قابل شمارش مذکر

1 احمق نادان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان