[اسم]

die Depression

/depʁɛˈsi̯oːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Depressionen] [ملکی: Depression]

1 افسردگی

  • 1.Er hat eine schwere Depression.
    1. او افسردگی شدید دارد.
  • 2.Er leidet an einer monopolaren Depression.
    2. او از افسردگی دوقطبی رنج می‌برد.

2 رکود (اقتصاد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان