[اسم]

die Deportation

قابل شمارش مونث

1 کوچ اجباری نفی بلد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان