[اسم]

die Deponie

قابل شمارش مونث

1 گورستان زباله خاک‌چال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان