[صفت]

depressiv

قابل مقایسه

1 افرسرده غمگین

2 کساد بی‌رونق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان