[جمله]

Der Auslöser funktioniert nicht.

/deːɐ aʊsløːzɐ fʊŋktsiːoːniːɐt nɪçt/

1 شاتر (دوربین) کار نمی‌کند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان