[عبارت]

der Nabel der Welt

/deːɐ̯ ˈnaːbl̩ deːɐ̯ vɛlt/

1 مرکز جهان مرکز هستی

  • 1.London ist und bleibt der Nabel der Welt .
    1. لندن مرکز جهان است و می‌ماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان